• Quy định

Quy ước sử dụng này (sau đây gọi là "quy ước này") quy định các điều kiện sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là "dịch vụ này") do công ty Cadabra (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") cung cấp trên trang web này. Những quý khách hàng đã đăng ký (sau đây gọi là "Người dùng") sẽ sử dụng dịch vụ này của chúng tôi theo các quy định sau đây.

Điều khoản 1 (Áp dụng)

Quy ước này quy định áp dụng cho tất cả các mối quan hệ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này giữa người dùng và công ty chúng tôi.

Điều khoản 2 (Đăng kí sử dụng)

Người muốn đăng ký sử dụng dịch vụ phải thực hiện theo quy định công ty đặt ra, sau khi yêu cầu đó được chấp thuận, sẽ hoàn thành việc đăng ký sử dụng.
Trong trường hợp công ty chúng tôi nhận thấy người yêu cầu đăng ký có những vấn đề sau thì chúng tôi sẽ không chấp thuận yêu cầu đăng ký của quý khách. Nếu vì những lý do dưới đây chúng tôi không có nghĩa vụ công bố bất cứ thông tin.


(1) Trong trường hợp thông tin yêu cầu đăng kí sử dụng không đúng sự thật
(2) Trường hợp yêu cầu của những khách hàng vi phạm Quy ước này
(3) Trẻ vị thành niên, Người mất trí do tuổi già, người bị chấn thương tâm lý do tai nạn, hay những đối tượng không nhận được sự đồng ý của người đại diện pháp lý, người giám hộ, người cưu mang
(4) Những thế lực phản xã hội (Xã hội đen, thành viên nhóm xã hội đen, tổ chức cánh hữu, thế lực phản động và những thế lực tương tự khác). Ngoài ra, cả những trường hợp dùng tiền vốn để duy trì thế lực phản động, hay giao lưu với các thế lực phản động thông qua hình thức kinh doanh, hợp tác kinh doanh...
(5) Các trường hợp khác công ty chúng tôi nhận thấy việc đăng kí không thích đáng.

Điều khoản 3 (Quản lý ID và mật khẩu người dùng )

Người dùng có trách nhiệm tự quản lý ID và mật khẩu của dịch vụ này.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người dùng cũng không được chuyển nhượng ID và mật khẩu của người dùng cho bên thứ 3. Công ty chúng tôi sẽ cho phép đăng nhập nếu ID và mật khẩu khớp với thông tin đã đăng kí, và coi nó là ID của chính người dùng đã đăng kí ID đó.

Điều khoản 4 (Các mục cấm)

Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng không được có các hành vi sau.


(1) Hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng
(2) Các hành vi phạm tội
(3) Những hành vi phá hủy, gây hại tới chức năng server hay mạng lưới của công ty chúng tôi
(4) Những hành vi gây ảnh hưởng tới hoạt động dịch vụ của công ty chúng tôi
(5) Các hành vi thu thập, tích trữ thông tin cá nhân liên quan tới người dùng khác
(6) Hành vi mạo danh người dùng khác
(7) Hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp lợi ích dịch vụ của công ty chúng tôi cho thế lực phản động
(8) Hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ, tự ý sử dụng hình ảnh, quyền riêng tư, danh tiếng, quyền lợi hay lợi ích khác của bên thứ 3 hay của người sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi
(9) Hành vi đăng tải hay gửi những hình ảnh bạo lực quá khích, hình ảnh tình dục, những hình ảnh liên quan tới phân biệt nhân loại, quốc tịch, tôn giáo, giới tính, nòi giống...những hình ảnh thu hút, kích động tự sát, tự gây thương tích, lạm dụng chất gây nghiện, các hành vi phản cảm khác bao gồm các nội dung phản động
(10) Những hành vi với mục đích kinh doanh, quảng cáo, trưng cầu, các hoạt động vì lợi nhuận khác (trừ những trường hợp được công ty chúng tôi cho phép), hành vi nhằm mục đích khiêu dâm, hành vi gặp gỡ và giao lưu với người khác giới không quen biết, hành vi quấy rối hoặc vu khống khách hàng khác, hành vi sử dụng dịch vụ này khác với mục đích sử dụng của công ty chúng tôi đã đề ra
(11) Hành vi mời gọi tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo
(12) Các hành vi khác công ty chúng tôi nhận thấy không thích đáng

Điều khoản 5 (Chẳng hạn như ngừng cung cấp dịch vụ)

Nếu công ty chúng tôi cần phải thực hiện 1 số điều sau đây, thì chúng tôi sẽ dừng hẳn hoặc tạm ngừng cung cấp toàn bộ, một phần của dịch vụ mà không có báo trước cho người dùng.


(1) Trường hợp thực hiện kiểm tra bảo trì hay cập nhật hệ thống máy tính
(2) Trường hợp việc cung cấp dịch vụ này gặp khó khăn với lý do bất khả kháng chẳng hạn như: động đất, tuyết lở, hỏa hoạn, mất điện hay thiên tai...
(4) Và 1 số trường hợp công ty chúng tôi xác định được việc cung cấp dịch vụ đang gặp khó khăn


Với những trường hợp dừng hẳn hay tạm dừng cung cấp dịch vụ này, công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ lý do nào gây bất lợi hoặc thiệt hại mà người dùng hoặc bên thứ ba phải chịu.

Điều khoản 6 (Bản quyền)

Người dùng chỉ có thể sử dụng, đăng hoặc sửa những thông tin văn bản, hình ảnh, video của dịch vụ này sau khi nhận được sự cho phép của người cấp quyền, hay phải có quyền sở hữu trí tuệ về quyền tác giả.
Bản quyền về văn bản, video, hình ảnh...đã đăng hay chỉnh sửa mà người dùng sử dụng trong dịch vụ này, được coi là bản quyền của chính người dùng đó hay của người cấp quyền tương đương. Tuy nhiên, công ty chúng tôi có quyền sử dụng văn bản, video, hình ảnh...đã đăng hay chỉnh sửa có sử dụng trong dịch vụ này, và người dùng không thể thực hiện được quyền tác giả với việc sử dụng này.
Ngoại trừ những hạng mục đã đề ra ở trên, tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến dịch vụ này và tất cả các thông tin có liên quan đến dịch vụ này là do Công ty hoặc chủ sở hữu đã ủy quyền cho chúng tôi sử dụng sản phẩm, Người dùng không được sao chép, chuyển nhượng, cho mượn, dịch, sửa đổi, in lại, gửi công khai (bao gồm cả gửi thông qua internet), truyền gửi, phân phối, xuất bản, sử dụng để kinh doanh...

Điều khoản 7 (Giới hạn sử dụng và hủy đăng kí)

Với những trường hợp sau, Công ty chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đăng tải, hạn chế sử dụng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ hay hủy tư cách đăng kí người dùng mà không báo trước.


(1) Trường hợp vi phạm 1 trong những điều khoản trong Quy ước này
(2) Trường hợp phát hiện thông tin đăng kí sai sự thật
(3) Khi có yêu cầu: tuyên bố phá sản, cải tạo dân sự, tái tổ chức công ty hoặc thanh lý đặc biệt...
(4) Trường hợp không sử dụng dịch vụ này trên 1 năm
(5) Trường hợp đã quá 30 ngày không trả lời lại câu hỏi của công ty chúng tôi.
(6) Trường hợp tương ứng với hạng mục số 2 tại điều khoản số 2 ghi trên
(7) Các trường hợp công ty chúng tôi phát hiện sử dụng dịch vụ với mục đích không thích đáng khác


Nếu gặp phải 1 trong những mục ghi trên, người dùng đương nhiên sẽ mất đi quyền lợi trong 1 thời gian , và phải ngay lập tức thanh toán toàn bộ khoản tiền phải chịu tại thời điểm đó.
Công ty chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về những tổn thất người dùng phải chịu do hành vi công ty chúng tôi gây ra dựa trên điều khoản này.

Điều khoản 8 (Từ chối đảm bảo và miễn trừ trách nhiệm)

Công ty chúng tôi không đảm bảo là sẽ không có thiếu sót nào về dịch vụ này cũng như về mặt pháp luật (trong đó bao gồm những thiếu sót, lỗi hệ thống, xâm phạm quyền lợi như: Tính an toàn, độ tin cậy, tính chính xác, tính toàn diện, độ hiệu quả, tính thống nhất với mục đích sử dụng, tính bảo mật...) Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng nguyên nhân do dịch vụ. Tuy nhiên, trường hợp hợp đồng giữa Công ty chúng tôi và người dùng liên quan đến dịch vụ này (bao gồm cả quy ước này) trở thành một hợp đồng tiêu dùng được quy định trong Luật hợp đồng Người tiêu dùng, điều khoản miễn trừ này không được áp dụng. Ngay cả những trường hợp đã đề ra trong điều khoản cần chú ý có ghi ở trên, thì công ty chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm những tổn thất phát sinh trong những tình huống đặc biệt (Bao gồm các trường hợp mà chúng tôi hoặc người dùng có thể lường trước hoặc dự đoán được những tổn thất có thể xảy ra) trong đó có những tổn thất gây ra cho người dùng do hành vi bất hợp pháp, hay không thực thi nghĩa vụ trả nợ do sự cẩu thả của công ty chúng tôi (ngoại trừ trường hợp cực kỳ nghiêm trọng). Ngoài ra, khoản bồi thường về thiệt hại gây ra cho người dùng do hành vi bất hợp pháp, hay không thực thi nghĩa vụ trả nợ do sự cẩu thả của công ty chúng tôi (ngoại trừ trường hợp cực kỳ nghiêm trọng) , tối đa số tiền sử dụng nhận được từ người dùng trong tháng xảy ra thiệt hại. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan tới dịch vụ này về những giao dịch, liên hệ, tranh chấp... phát sinh giữa người dùng và người dùng khác hay với bên thứ 3.

Điều khoản 9 (Thay đổi nội dung dịch vụ)

Công ty chúng tôi có thể thay đổi nội dung hoặc tạm dừng cung cấp dịch vụ này mà không báo trước cho người dùng biết, và tùy trường hợp mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại phát sinh nào cho người dùng.

Điều khoản 10 (Thay đổi quy ước sử dụng)

Khi cần thiết công ty chúng tôi sẽ thay đổi quy ước sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng biết.

Điều khoản 11 (Thông báo hoặc liên hệ)

Những thông báo hay liên lạc giữa người dùng và công ty chúng tôi sẽ thực hiện thông qua các phương thức do công ty chúng tôi đề ra.

Điều khoản 12 (Cấm chuyển giao quyền và nghĩa vụ)

Người dùng không thể chuyển quyền hoặc nghĩa vụ có ghi trong Quy ước này, hay không thể thế chấp tài sản cho bên thứ ba mà không có sự cho phép bằng văn bản của công ty chúng tôi.

Điều khoản 13 (Luật tiêu chuẩn và Thẩm quyền)

Khi cần giải quyết các điều khoản trong Quy ước này, chúng tôi sẽ dựa trên luật pháp của Nhật bản.
Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan tới dịch vụ này, mọi thẩm quyền sẽ thuộc sự phán xét của tòa án thuộc thẩm quyền tại địa chỉ trụ sở của công ty chúng tôi.