• Dành cho người mới

1. Tiền đặt cọc

Là số tiền đặt cọc cho người quản lý phòng trường hợp có bất trắc gì xảy ra.

Có nghĩa là, trường hợp nếu như người thuê nhà không trả tiền nhà, hay làm hư hại phòng thì chủ nhà sẽ dùng số tiền này làm tiền bồi thường.Khi kết thúc hợp đồng thuê nhà, tiền Đặt cọc này sẽ bị trừ đi để bồi thường cho các khoản như nợ tiền nhà chưa trả hay những thiệt hại về phòng mà người thuê phải chịu trách nhiệm, số tiền còn thừa sẽ được trả lại. Thông thường việc hoàn trả nguyên vẹn số tiền đặt cọc đã đóng là không có, vì thông thường khi dời đi người thuê phải chịu phí dọn dẹp lại phòng. Nếu sử dụng phòng cẩn thận sạch sẽ thì số tiền cọc được trả lại sẽ càng cao.

2. Tiền Lễ

Là số tiền trả cho chủ nhà khi vào ở coi như tiền cảm ơn.

Số tiền này khi kết thúc hợp đồng cũng sẽ không được trả lại.