• Khái quát công ty
Tên công ty Công ty cổ phần Cadabra[Cadabra Inc.]
Ngày thành lập Ngày 15 tháng 7 năm 2016
Địa chỉ 3-2-14 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 〒103-0027
Số điện thoại 03-4405-6614
Người đại diện Yuzuru Sato
Lịch sử Tháng 7 năm 2016: Thành lập công ty cổ phần Cadabra
Tháng 1 năm 2017: Hợp tác với công ty Altplus
Nội dung kinh doanh - Quản lý vận hành trang web truyền thông
- Tư vấn giới thiệu hệ thống
- Bảo mật web