• Bảo mật

Cadabra Inc. (sau đây gọi là "công ty chúng tôi" ) luôn coi trọng thông tin cá nhân, và để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân một cách tốt nhất, chúng tôi hoạt động với phương châm tuân thủ đúng hướng dẫn, pháp lệnh áp dụng cho việc bảo vệ thông tin cá nhân (trong đó có "pháp lệnh liên quan tới sử dụng mã số nhận diện các cá nhân cụ thể có trong thủ tục hành chính")...đồng thời thiết lập một số chính sách bảo mật như dưới đây. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

1. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là những thông tin để xác nhận một cá nhân cụ thể bao gồm: Họ tên, mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại, tuổi, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ mail, mã số cá nhân ...

2. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp tới quý khách những dịch vụ nhằm mục đích xử lý các yêu cầu, liên hệ của quý vị dành cho chúng tôi và đảm bảo đưa tới những thông tin mới nhất cho quý khách.

Khi thu thập thông tin cá nhân của quý khách, công ty chúng tôi sẽ cân nhắc phạm vi thông tin cần sử dụng một cách hợp lý, sau khi đã làm rõ mục đích sử dụng và người sử dụng thông tin đó, chúng tôi sẽ nhờ quý khách cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, đối với những trường hợp vượt quá phạm vi sử dụng, cần phải sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi phải liên hệ để nhận được sự đồng ý hay từ chối từ phía quý khách.

Trường hợp quý khách không muốn cung cấp thông tin của mình, hay không đồng ý với điều khoản sử dụng mới, quý khách sẽ không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi do thiếu thông tin cá nhân. Rất mong quý khách thông cảm.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân do quý khách cung cấp sẽ được quản lý chặt chẽ, dưới sự chịu trách nhiệm của người quản lý bên công ty chúng tôi. Cho dù xảy ra những hành vi truy cập bất hợp pháp, hành vi phá hoại... từ bên ngoài, chúng tôi sẽ và luôn nỗ lực hết sức thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

Ngoài ra, để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách, công ty chúng tôi ủy thác việc việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết cho bên kinh doanh người ký kết hợp đồng quý khách. Trong trường hợp đó, công ty chúng tôi sẽ thông qua các biện pháp như ký kết hợp đồng với bên kinh doanh tương ứng để đảm bảo quản lý thông tin cá nhân của quý khách một cách phù hợp nhất.

4. Không cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ 3, ngoại trừ trường hợp dưới đây.

・Nhận được sự đồng ý của quý khách
・Sử dụng chung thông tin với bên khác chỉ khi có sự đồng ý của quý khách (đã đề cập ở mục 2)
・Để được cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi, quý khách cần ủy thác những thông tin trong phạm vi cần sử dụng cho bên kinh doanh chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng(đã đề cập ở mục 3)
・Dựa trên pháp lệnh, hay khi cơ quan có thẩm quyền như cảnh sát yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của quý khách

5. Công bố thông tin cá nhân có sự đảm bảo của công ty chúng tôi

Theo Luật về Bảo vệ thông tin cá nhân (Thực thi đầy đủ vào ngày 1 tháng 4 năm 2005, sau đây gọi là "Pháp lệnh bảo vệ thông tin cá nhân"), trường hợp quý khách được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các điều tra cần thiết dựa trên những thủ tục đã quy định của công ty chúng tôi và công bố thông tin của quý khách trong khoảng thời gian đã quy định trong pháp lệnh với sự đảm bảo của công ty chúng tôi. Thông tin sẽ không được công bố trong các trường hợp sau:

・Nếu có tổn hại gì tới tính mạng, thân thể, tài sản, quyền lợi, lợi ích khác của quý khách hay của bên thứ 3
・Nếu thông tin đó gây tổn hại nghiêm trọng tới công việc kinh doanh của công ty chúng tôi.
・Nếu việc công bố đó là hành vi vi phạm pháp luật

6. Điều chỉnh, bổ sung, xóa và ngưng sử dụng thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi sở hữu

Trong trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa, bổ sung, hoặc xóa các thông tin cá nhân của khách hàng (sau đây gọi là "chỉnh sửa ...) mà công ty chúng tôi sở hữu, chúng tôi sẽ thực hiện chỉnh sửa thông tin cá nhân tương ứng của khách hàng theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân, và thủ tục của công ty.
Ngoài ra, trong trường hợp khách hàng muốn dừng sử dụng thông tin cá nhân(Sau đây sẽ gọi là "dừng sử dụng") trong dịch vụ chia sẻ thông tin của công ty chúng tôi ví dụ như e-mail magazine mà chúng tôi cung cấp thì chúng tôi cũng thực hiện dừng sử dụng thông tin cá nhân tương ứng của khách hàng theo luật bảo vệ thông tin cá nhân và thủ tục của công ty.

7. Module thu thập thông tin trên website

Trên website, chính sách bảo mật này bao gồm các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty và các website được quản lý và điều hành bởi công ty. Trên website của chúng tôi cũng có những link tới site bên ngoài mà chúng tôi không thực hiện điều hành và quản lý, về những site này chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm, xin quý khách hãy chú ý.
Module thu thập thông tin trên website

■Trên website của chúng tôi có áp dụng chức năng Google Analytics report - dịch vụ phân tích truy nhập có liên quan tới interest category và thuộc tính của khách hàng để cải thiện site content.
Mặc dù Google Analytics sử dụng cookie để thu thập tình trạng sử dụng nhưng không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, vì vậy chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho công ty Google.

Google Inc. 「Google Analytics」
※Chúng tôi sử dụng cookie để phân phối quảng cáo dựa trên dữ liệu thu được từ module thu thập thông tin này. Trong trường hợp muốn ngừng sử dụng cookie, vui lòng kiểm tra thông tin sau.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

8. Liên hệ

Đối với những liên hệ liên quan tới nội dung bảo mật, liên hệ liên quan tới việc khiếu nại và sử dụng thông tin khác xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ dưới đây.

Công ty cổ phần Cadabra
Bàn tư vấn thông tin cá nhân E-mail : info@cadabra.jp

9. Về chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này có thể được xem xét lại và sửa đổi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đăng bản sửa đổi.