• Dành cho người mới

Trình tự vào ở

1. Liên hệ

2. Đăng kí

3. Thủ tục kiểm tra trước khi vào ở

4. Ký hợp đồng

5. Vào ở

Thủ tục kiểm tra trước khi vào ở

Khi thực hiện thuê phòng, nếu đăng kí xong sẽ được kiểm tra phòng trước khi vào ở.
Nếu không xem kiểm tra phòng sẽ không thể thuê phòng đó.
(Bất kể người Nhật hay người nước ngoài đều thực hiện được việc kiểm tra phòng này)

<Điều kiện kiểm tra>

  • Có thể nói tiếng Nhật
  • Có khả năng chi trả
  • Có người bảo lãnh liên quan (Hoặc công ty bảo lãnh)
  • Có tư cách lưu trú tại Nhật

<Giấy tờ cần thiết (thẻ) >

  • Giấy tờ chứng nhận việc làm hoặc chứng chỉ Naite (Đây là chứng chỉ thông báo việc bạn đã được nhận vào làm ở công ty mà bạn ứng tuyển)
  • Giấy tờ chứng minh tư cách lưu trú
  • Thẻ lưu trú (Thẻ này phát hành cho người lưu trú trung hay dài hạn tại Nhật)